Hitel és Hit - Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére

Hitel és Hit - Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére
12/01 - 11/23

2022. december 01. 16:00 - 2022. november 23. 16:30

L'Harmattan Kiadó

12/01 - 11/23

2022. december 01. 16:00 - 2022. november 23. 16:30

L'Harmattan Kiadó


Megjelent a Hitel és hit. Tanulmányok Halmos Károly tiszteletére című kötet a L'Harmattan Kiadó gondozásában. A könyv alapját a Halmos Károly 65. születésnapját ünneplő konferencia anyaga képzi. A tanulmánykötet szerzői és szerkesztői tanszékünk jelenlegi és korábbi oktatói, kutatói, doktoranduszai.

TARTALOM

Szívós Erika: Előszó

HISTORIOGRÁFIA
Kövér György: Egy diszkrét Pach-revízió
Madarász Aladár: Posztót borért. Töredékek egy „nem triviális, de igaz” közgazdasági doktrína történetéből (Divatjamúlt tantörténet)
Diószegi-Szőcs Máté: Korszerűtlen történelem. Történelemoktatás a középiskolában

GAZDASÁGTÖRTÉNET
Kovács Kristóf Lajos: Egy tizenkilencedik századi öltönyvarrónő vallomása Szandrovits Rozália és a nők váltóképessége 1869-ben
Somorjai Szabolcs: A nyomdász, könyves és lapkiadó Wodianerek családi kapitalizmusa
Pogány Ágnes: Egy csődeset utóélete. A Molinum Malomipari Rt. megalakulása

TÁRSADALOMTÖRTÉNET
Magos Gergely: Az Apostol gyógyszertár története (1893–1950)
Papp Barbara: Érettségiző lányok továbbtanulási tervei a Horthy-korszakban
Balogh-Ebner Márton: Lakások magántulajdonban Budán, 1945 után

ÉLMÉNYTÖRTÉNET
Bolgár Dániel: A beilleszkedéstől a térfoglalásig. A zsidókérdés-vita történetének vázlata
Bodovics Éva: „Egész pályám oda van és máshoz fogni nem tudok”. A miskolci kereskedők és iparosok helyzete az 1878. évi árvíz után – adalék a történeti katasztrófák gazdasági vizsgálatához
Detre Katalin: Az egyéni és a kollektív autonómiatörekvések szerepe a magyar mozdulatművészetben
Kulcsár Beáta: Impériumváltás-élmények reprezentációi naplókban és visszaemlékezésekben