Konferenciafelhívás: A kooperáció a vállalkozások történetében

Konferenciafelhívás: A kooperáció a vállalkozások történetében
05/31

2022. május 31. 00:00

ELTE Bölcsészettudományi Kar

05/31

2022. május 31. 00:00 -

ELTE Bölcsészettudományi Kar


Konferenciafelhívás

A kooperáció a vállalkozások történetében

A társadalomtudományokban napjainkban már széleskörűen elfogadott, hogy a piacok nem tökéletesek és a gazdaság szereplőit sem pusztán a gazdasági racionalitás vagy az önérdek vezérli. A piaci viszonyokat sem lehet kizárólag versenyhelyzettel jellemezni. A vállalkozástörténeti kutatások egyre gyakrabban igazolják, hogy a vállalatok és vállalkozások közötti viszonyokat a versengés mellett legalább annyira az együttműködés is meghatározta, amely a laza és informális kapcsolatoktól a szoros és személyi átfedésekkel is megerősített együttműködésig számos formát ölthetett, és különböző szempontok, érdekek mentén szerveződhetett. A 2022 őszén megrendezésre kerülő konferencia célja e formák rendszerezése, megnyilvánulási módjainak elemzése. A kooperáció kérdése a 18. századtól a 20. század második feléig bármilyen gazdasági szektor vállalkozásai és vállalkozói esetében vizsgálható, de különösen az alábbi kérdéskörök elemzését középpontba állító előadásokat várunk:

- érdekképviseleti fórumok mint a kooperáció terei (kamara, munkaadói szervezetek)
- szakmai, ágazati egyesülések és együttműködések
- gazdasági szereplők informális együttlétének szervezetei (kaszinók, társas körök)
- gazdasági szereplők informális együttlétének eseményei, terei (társasági élet, estélyek, bálok, rendezvények)
- vállalkozói együttműködés megerősítése családi kapcsolatok révén
- részvénytársaságok közötti együttműködések
- vállalatok közötti személyi összefonódások (interlocking directorates)
- bank és iparvállalat kooperációs formái
- fúziót megelőző, előkészítő együttműködési formák
- nemzetközi és hazai kartellek
- együttműködés szocialista vállalatok között

Jelentkezéseket rövid (max. 3000 leütés terjedelmű) rezümével várjuk a
pogany.agnes@btk.elte.hu vagy klement.judit@btk.elte.hu e-mail címen, 2022. május 31-ig.

A konferencia tervezett ideje: 2022. november 25.
A konferencia tervezett helye: ELTE BTK
A konferencia szervezője: ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpont