Megjelent az Aetas legújabb száma Papp Barbara tanulmányával

Megjelent az Aetas legújabb száma Papp Barbara tanulmányával
05/19

2022. május 19. 10:00

Aetas folyóirat

05/19

2022. május 19. 10:00 -

Aetas folyóirat


Az Aetas idei első számának tartalomjegyzéke:

Tanulmányok

    Ugrai János: Protestáns lelkészek, tanárok, tanítók. A különválás strukturális feltételeinek körvonalazódása a 19. század első felében (5)
    Sasfi Csaba: Középfokú iskolahálózat és városállomány Magyarországon 1910-ben. Az iskolai pályaválasztás szabadságfoka (21)
    Papp Viktor: “Össze-vissza kuszálva van ismét minden párt vezéreszme nélkül”. A budapesti ügyvédi kar szervezetei és belső konfliktusai a dualizmus derekán (40)
    Kiss Zsuzsanna: Eredmények és kudarcok éa gazdatisztek jogállásukért és érdekképviseletük szabályozásáért folytatott küzdelmében a 20. század elejéig (62)
    Detre Katalin: A piac szerepe a magyar és a német mozdulatművészet professzionalizációjában (74)
    Papp Barbara: “Nőkérdés” és női iránymutatás. Pályaválasztási tanácsok lányoknak a Horthy-korszakból (93)

Műhely

    Iványi Márton: Áttekintés az ókori Dacia és a románság etnogenezisének vitájáról az első világháború előtti hosszú évszázad során (107)

Elmélet és módszer

    Székely Tamás: A securitastól a szekuritizációig: a biztonságtörténet lehetőségei és buktatói (130)

Határainkon túl

    “… akkor még szilárdan állt az NDK-féle szocializmus”. Beszélgetés Juliane Brandttal (A beszélgetést készítette: Deák Ágnes) (159)
    Juliane Brandt műveinek bibliográfiája (168)
    Juliane Brandt: “Jézus és a világháború”. A magyar protestantizmus nemzeti gondolatrendszere az első világháború idején (Fordította: Deák Ágnes) (174)

Figyelő

    Koloh Gábor: Vándorlás-variánsok (Fata Márta: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit. Einführungen in die Geschichtwissenshaft. Frühe Neuzeit. Band 1. Vandenhoeck & Ruprechtt, Göttingen, 2020.) (198)
    Lévai Csaba: George Washington és a rabszolgaság kérdése (Mary V. Thompson: “The Only Unavoidable Subject of Regret”. George Washington, Slavery, and the Enslaved Community at Mount Vernon. University of Virginia Press, Charlottesville-London, 2019.) (203)

    Számunk szerzői (209)

 

Forrás: elteajk.klog.hu