Oktatás

A Tanszék órái

A Tanszék órái

A TANSZÉK ÓRÁI az elmúlt 5 évből

(A kurzusok egy része félévtől függően kerül meghirdetésre)

 

 

I. GTT kódú tanszéki órák

                          Évfolyamelőadások (BBN- és OT-TÖR-101, OT-XKG-101, BBN-XKG11-101)

       Historiográfia (Szijártó István, Mátay Mónika, Halmos Károly)

Gazdaság- és társadalomtudomány (Halmos Károly,  Klement Judit, Koloh Gábor, Kövér György, Mátay Mónika, Papp Barbara, Pogány Ágnes, Szijártó István, Szívós Erika)

 

Gazdaság- és társadalomtörténet (kód: BBN-TÖR11-301 és OT-TÖR-301, szeminárium)

Európai társadalmak 1945-től napjainkig. Magyarország európai összehasonlításban (Szívós Erika, 2022-ben Kappanyos Ilonával)

Budapest története 1945-től napjainkig: koncepciók, politikai keretek, városfejlődés, társadalom (Szívós Erika)

Nők Európában, 1850-1914: társadalmi szerepek, divat, magánélet és nyilvánosság (Szívós Erika, Szentesi Rékával)

Megszépítő emlékezet? A női memoár mint történeti forrás, 1880-1945 (Szívós Erika)

Magyarország gazdaság- és társadalomtörténete a XX. század első felében (Koloh Gábor)

Bevezetés a kultúrtörténetbe (Szijártó István)

A 18. századi magyar társadalom kéziratos, részben latin nyelvű források tükrében (Szijártó István)

Mikrotörténelmi forrásgyakorlatok a 18. századból (Szijártó István)

Az idegen szíve: A magyar nemzeti tér kultúrtörténete (Bolgár Dániel)

Van-e a testnek története? Test, testiség, testmozgás a modernitásban (Bolgár Dániel)

A piacorientált mezőgazdaság az Osztrák-Magyar Monarchiában (Estók János)

A betegségek társadalomtörténete: a pestistől a spanyolnátháig (Mátay Mónika)

A Horthy-korszak „női szemmel” (Papp Barbara)

A magyarországi társadalmi elit a rendi és a polgári korban (a 18. századtól 1945-ig) (Szemethy Tamás)

                         

                          Erasmus-órák (BBN-ERA-186)

      Cities of Central Europe in the 20-21st Century: Urban Societies, Politics and Identities (Szívós Erika)

      Microhistory of the Non-European World (Szijártó István)

      Microhistory of War (Szijártó István)

      Microhistory of Renaissance Italy (Szijártó István)

                          History of Epidemics: from the Plague to the Spanish Flu (Mátay Mónika)

                          Social history of 19th century Hungary  (Halmos Károly)

 

                       Társadalomtörténeti speciális kollégium (BBN-TSP11-221)

    Modernizáció és politikai elnyomás 1849-1867 között (Estók János)

   Szerelmes földrajz: A magyar nemzeti tér kultúrtörténete (Bolgár Dániel)

   Balaton - egy mítosz nyomában (Mátay Mónika, Béresi Ákossal)

    A zsidóság társadalomtörténete a 19-20. századi Magyarországon: problémák és értelmezések (Szívós Erika)

 

II. Intézeti kódú órák

                    Speciális szakterületi ismeretek 1-4. (OT-TÖR-405-408)

Város- és településtörténet tanároknak, diákoknak és más időutazóknak (Szívós Erika)

"Nép és föld" - demográfia és földrajz (Halmos Károly, Koloh Gábor)

Föld és nép - demográfia, földrajz és más (Halmos Károly, Koloh Gábor)

 Hitek és tévhitek a magyar gazdaság- és társadalomtörténetben, 1900-1945: Iránytű tanároknak (Koloh Gábor)

Nők, kiváltságok és tulajdon a reneszánsztól a 19. századig (Szijártó István)

Miért a zsidók? A zsidó siker és kudarc megalkotása (Bolgár Dániel)

Mi a magyar? Modern magyar identitásdiskurzusok (Bolgár Dániel)

Big History: a történelem visszavág (Mátay Mónika – Halmos Károly)

A történeti interjú (Papp Barbara)

Nők a Horthy-korszakban (Papp Barbara)

Válságról válságra. Magyarország gazdaságtörténete a 20. században (Pogány Ágnes)

 

                  A történetírás témái I-III. (BMA-TÖRD-311-313: MA-s évfolyamelőadás,

       BMA-TÖRD-321: Konzultáció)

Modern társadalmak születése: társadalomfejlődés Európában és Magyarországon a 19 - 20. században (Szívós Erika, Fónagy Zoltánnal)

Nőtörténet (előadás és konzultáció – Papp Barbara, Sipos Balázzsal és Szilágyi Ágnes Judittal)

 

III. GTT tanszéki kódú órák az általunk gondozott Közép-Európa Tanulmányok MA-ban

                    Bevezetés Közép-Európa történetébe és kultúrájába (A Közép-Európa

         Tanulmányok oktatói)

Az Osztrák-Magyar Monarchia és öröksége (Szívós Erika, 2018-ban Csunderlik Péterrel)

Közép-Európai társadalmak: múlt és jelen (Szívós Erika)

Budapest, Bécs, Prága: városi fejlődés, társadalom és kultúra a 19. század végétől napjainkig (Szívós Erika)

Közép-Európa gazdasága: múlt és jelen (Halmos Károly et al.)

Európa gazdaságtörténete (Halmos Károly)

A zsidóság történelme és kultúrája Közép-Európában (Mátay Mónika)

Az európai antiszemitizmus társadalomtörténete (Mátay Mónika)

A Monarchia gazdasága (Halmos Károly)

 

IV. A Társadalom- és gazdaságtörténet PhD programban tartott órák

                   A doktori órákat lásd itt: https://www.btk.elte.hu/file/T_rsGazdt_r.pdf