Közép-Európa Tanulmányok

Közép-Európa Tanulmányok

Közép-Európa Tanulmányok

A Közép-Európa Tanulmányok interdiszciplináris mesterszak, mely 2014 óta működik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A képzésben a kar több intézete működik együtt: a szakgazda Történeti Intézeten kívül részt vesz benne a Germanisztikai Intézet, a Szláv és Balti Filológiai Intézet, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Romanisztikai Intézet is. A szakot a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék gondozza, de tanítanak benne a Történeti Intézet számos más tanszékének oktatói, valamint a társintézetek munkatársai is.

A szak célja az, hogy széles látókörrel és műveltséggel rendelkező, felkészült regionális szakértőket képezzen. A szak ennek megfelelően sokoldalú és átfogó ismereteket nyújt a közép-európai régióról: egyes kurzusok a térség történelmével, kultúráival, nyelveivel, irodalmával, társadalmaival foglalkoznak, más tantárgyak pedig a múltbeli és mai politikai rendszerekre, a geopolitikai tényezőkre, a gazdaságra, Közép-Európa nemzetközi kapcsolataira, a kisebbségekre és kisebbségpolitikára, valamint a városokra és városépítészetre fókuszálnak. Nagy hangsúly esik Közép-Európa közös örökségére, azaz arra, hogy mi köti össze történelmileg, illetve kulturálisan a régió országait. A szak tanterve ugyanakkor az országismereti tárgyak révén lehetőséget ad arra is, hogy a hallgatók alaposan elmélyedjenek egy-egy közép-európai ország történetében, kultúrájában, mai sajátosságaiban.

A szak tanegységlistája, tantárgyai, valamint bemeneti követelményei megtekinthetők itt:

https://www.btk.elte.hu/ma/interdiszciplinaris  →  Közép-Európa tanulmányok 2022-től felvetteknek

A sokoldalúság mellett a Közép-Európa Tanulmányok további vonzereje a nyelvtanulás és -gyakorlás lehetősége. A bemeneti követelményként elvárt nyelv (angol vagy német) mellett a hallgatóknak lehetősége nyílik a régió valamelyik nyelvének (pl. lengyel, cseh, szlovák, szerb, horvát, román, ukrán) tanulására, továbbá az angol tudományos írás gyakorlására, de németül vagy más célnyelven is módjuk van szabadon választható órákat felvenni. Mindebben a szak maximálisan épít az ELTE Bölcsészettudományi Kar nyelvi és filológiai tanszékeinek gazdag kínálatára, mely nem csak Magyarországon, de az egész régióban egyedülálló. Nyelvtudásuk és szakmai ismereteik elmélyítése érdekében a hallgatók kiaknázhatják az Erasmus+ és CEEPUS csereprogramok nyújtotta lehetőségeket is, részképzésként hasznosítva a külföldön töltött féléveket. 

A Közép-Európa Tanulmányok keretében választható specializáció: Nemzetközi kapcsolatok és diplomácia.

 

KAPCSOLAT

Szakfelelős:

Dr. habil. Szívós Erika tanszékvezető egyetemi docens
E-mail: szivos.erika@btk.elte.hu